METROMAT s.r.o.
STAVEBNICE OMETAČE VČEL

Bezpečnost provozu elektrického zařízení

Zařízení je napájeno zdrojem malého napětí a z hlediska pracovního elektrického napětí je lze považovat za bezpečné. Autobaterie je však zdroj elektrické energie, který je schopen dodat velký proud. Při manipulaci s autobaterií nebo při jejím skladování dbejte na to, aby žádný kovový předmět nezkratoval vývody. Takový zkratující vodič se velkým proudem může ohřát na teplotu způsobující spáleniny kůže nebo i teplotu zápalnou. Kromě tohoto rizika je důsledkem dlouhodobého zkratování baterie její úplné vybití, kterým se baterie zničí.

Elektrické vlastnosti zařízení

Jmenovité napájecí napětí - 12 V
Mezní napětí motorků - 15 V
Mezní napětí časovače - 18 V

Maximální proud
pracovní - 0,4A
klidový - 0,02A

ometackrabice.jpg, 16kB
Ometač včel
©  Metromat   2019